Науково-дослідний центр «Екологія людини» Острозької академії розширює обрії співпраці

Нещодавно між Науково-дослідним центром «Екологія людини» Національного університету «Острозька академія» та Державною установою “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” був підписаний Меморандум про творче співробітництво і впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність. Така співпраця полягатиме в удосконаленні методичних підходів щодо розбудови системи громадського здоров’я в Україні, сприянні запровадження принципу “Охорона здоров’я — в усіх політиках держави”.

За словами кандидата медичних наук, доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА, керівника науково-дослідного центру «Екологія людини» Ігоря Гущука, спільні зусилля спрямовуватимуться на підготовку та вдосконалення навчальних програм підготовки фахівців та підвищення кваліфікації кадрів за цим напрямом.

Також договір про співпрацю був підписаний із Національним університетом “Києво-Могилянська академія”. Співробітництво передбачає розробку і реалізацію спільних практично-орієнтованих науково-прикладних досліджень та навчальних програм у сфері громадського здоров’я; здійснення моніторингу та оцінки навчальних програм, їх результативності; проходження навчально-професійної практики студентами у сфері охорони громадського здоров’я; сприяння та організацію проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачів; формулювання позиції громадянського суспільства та академічного середовища щодо розвитку системи захисту громадського здоров’я; організацію науково-практичних конференцій, семінарів із залученням представників міжнародних організацій; сприяння академічній мобільності шляхом запровадження практики обміну студентами та проведення гостьових лекцій, спеціальних модульних курсів, тренінгів від провідних співробітників тощо.
В зв’язку з чим планується внести відповідні зміни до положення про НДЦ та винести це питання на розгляд Вченої ради Університету.

Крім цього, Ігор Гущук призначений радником Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України з питань громадського здоров’я.

“Нещодавно на сайті Міністерства охорони здоров’я з’явився опублікований проект “Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні”. Утім в цьому проекті є низка моментів, які потребують суттєвого доопрацювання. Маючи майже тридцятирічний досвід у сфері профілактичної медицини санітарно-епідеміологічної служби України, у мене є чітке бачення щодо удосконалення цієї концепції. Самопочуття Здоров’я людини лише на 10% залежить від якості медичного обслуговування, а на 70% фізіологічної складової, решта — це від стану довкілля, способу життя та інших соціальних факторів. Тому поміркований професійний і виважений підхід до створення “Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні” є вкрай важливим”, — запевняє Ігор Гущук.
Прийняття такого документу дасть можливість перейти до розробки проекту Закону України «Про громадське здоров’я, безпечне середовище життєдіяльності та епідемічне благополуччя». На разі йде мова й про відкриття нової спеціальності “Громадське здоров’я” з поглибленою підготовкою випускників до науково-дослідницької, науково-виробничої та професійної діяльності.
Олексій Костюченко