Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я»

Про нас

Керівник: Гущук Ігор Віталійович, експерт за напрямом громадське здоров’я, профілактична медицина, гігієна та професійна патологія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології та педагогіки, радник Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров’я, заступник Голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров’я».

Контакти:
Aдреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна
e-mail: asoc_ses@ukr.net ; igorgus2014@gmail.com
Тел.: (+38) 050 771-02-99
Офісні години: щосереди з 16:00 до 17:00

Співробітники центру:

ФотоІм'яПосада
Фото:
Ім'я:
Гільман Анна Юріївна
Посада:
Методист Інституту практичної психології та психотерапії, аспірантка НаУОА, викладач кафедри психології та педагогіки
Фото:
Ім'я:
Кулеша Наталія Петрівна
Посада:
Викладач кафедри психології та педагогіки

Коротка історія створення
Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (далі – Центр) є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” (далі-Університет) для сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.
Центр створений за інціативою Гущука І.В. в рамках виконання НДР 2013-2015 рр. «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді». Розпочав свою діяльність у жовтні 2013 року як НДЦ «Екології людини» Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт і розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань: щодо вивчення та оцінки ризиків впливу факторів середовища життєдіяльності людини, а також фобій соціально-психологічного та психолого-екологічного характеру, які впливають або можуть негативно впливати на життя та здоров’я людей.
З березня 2016 року, у зв’язку з призначенням Гущука І.В. радником Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров’я, перейменований у НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я». Основною метою є сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на національному рівні принципу «Охорона здоров’я – в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, визначення та оцінка впливу негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед людей на індивідуальному та популяційному рівні.

Основні завдання, плани та напрями:

1. Розвиток міжгалузевого та міжсекторального партнерства у сфері охорони громадського здоров’я.

2. Розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки  ризиків для життя і здоров’я людини.

3. Організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету, в т.ч. згідно з договорами Університету з іншими вітчизняними та зарубіжними установами.

4. Вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні.

5. Аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні.

6. Вивчення соціально-економічних умов проживання людей в сільській місцевості на основі вибіркового анкетного опитування.

7. Дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність та виникнення фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або підлітків).

8. Дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти.

9. Вивчення особливостей екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян.

10. Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо формування екологічного мислення на індивідуальному та популяційному рівні.

11. Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення.

12. Обґрунтування економічної ефективності профілактичних заходів у сфері охорони громадського здоров’я.

13. Участь в розробці нормативно-методичного забезпечення процедури по відшкодуванню нанесених збитків здоров’ю та життю людини на індивідуальному та популяційному рівні.

14. Участь в розробці та обговоренні проектів законодавчих актів та інших нормативних документів в сфері охорони громадського здоров’я.

15. Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя. 16. Вивчення потреби у спеціалістах в регіонах та сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.

17. Сприяння в організації цільової перепідготовки та стажування спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;

18. Участь в розробці та вдосконаленні навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;

19. Сприяння публікації наукових здобутків викладачів та студентів Університету в спеціальних виданнях, які пропагують досягнення української та зарубіжної науки і практики у сфері охорони громадського здоров’я та охорони довкілля на засадах збалансованого розвитку.

20. Організація та проведення науково – практичних конференцій та семінарів; проведення тематичних виставок та інших громадських заходів.

21. Підготовка підручників, книг, монографій, фільмів, телепередач, довідників, плакатів та інших посібників у сфері охорони громадського здоров’я.

22. Підтримка  наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових наукових шкіл Університету.

23. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), формування мережі шкіл громадського здоров’я.

24. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

25. Забезпечення функціонування та відповідності вимогам державних стандартів приладів і обладнання, які знаходяться в Центрі.

26. Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення Центру.

Основні напрями міжнародної співпраці інституту: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів та студентів Університету; виконання наукових робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн та ін.