Інститут соціальних досліджень

Про нас

Інститут соціальних досліджень є науково-дослідним структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», що займається організацією та проведенням соціологічних досліджень, наданням фахових консультацій з питань стратегічних комунікацій в сфері політики та  бізнесу.
Активна діяльність Інституту з 1997 року дозволила напрацювати досвід практичних досліджень та широкий спектр експертних знань, завдяки чому ми можемо запропонувати:
нашим замовникам
 • планування та реалізацію соціологічних досліджень відповідно до Ваших потреб та інтересів;
 • підбір оптимальних з точки зору співвідношення інформативності та вартості методик збору первинної соціологічної інформації;
 • надання рекомендацій щодо планування стратегічних комунікацій та репутаційного менеджменту Вашої організації;

викладачам та співробітникам університету

 • проведення соціологічних досліджень в межах Вашого структурного підрозділу або університету загалом;
 • співпрацю щодо напрацювання емпіричної бази відповідно Ваших наукових зацікавлень та спільні науково-дослідні проекти;
 • надання рекомендацій щодо інформаційно-комунікаційної складової діяльності Вашого підрозділу;

студентам

 • можливість отримати досвіт практичної роботи в сфері досліджень та аналітики;
 • покращення комунікативних навичок та досвід роботи в команді;
 • вміння здобувати та опрацьовувати соціологічні дані.

Ми завжди готові до співпраці та нових проектів.

Гнучкі у виборі методологічних підходів та схем співпраці, ми твердо та непорушно дотримуємось засад професійності, чесності та соціальної відповідальності.

Команда

prasyuk-oПрасюк Оксана Валентинівна
кандидат соціологічних наук, ст.викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Директор Інституту, ключовий аналітик з аналізу даних

e-mail:
oksana.prasiuk@oa.edu.ua
тел. моб.
(050) 23-23-720
(068) 98-35-957

 

 

 

foto_ohrimenko

 

Охріменко Ганна Валеріївна
Кандидат історичних наук, ст.викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Координатор з маркетингової інформації та досліджень
anna.okhrimenko@oa.edu.ua

 

 

 

 

 

foto_parfenyuk_

 

Парфенюк Наталія Василівна
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Координатор зі збору соціологічної інформації
nataliia.parfeniuk@oa.edu.ua

 

 

 

lebedyuk

 

Лебедюк Віталій Миколайович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології
Координатор з соціально-політичних досліджень
e-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua

 

 

 

shostak-i-v

 

Шостак Інна Віталіївна
позаштатний експерт з релігійних питань
кандидат історичних наук, доцент
e-mail: inna_shostak@oa.edu.ua

 

 

 

 

 

gushhuk-i-v

 

 

Гущук Ігор Віталійович
позаштатний експерт з питань охорони здоров’я
кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

Методи дослідження

Інститут соціальних досліджень застосовує сучасні методи обробки і аналізу інформації, зокрема, крім стандартного програмного забезпечення для аналізу даних досліджень (SPSS, STATISTICA), застосовується спеціальне програмне забезпечення для формування вибірки, розрахунку дизайн-ефекту та комп’ютерного моделювання соціальних процесів.

 • Інтерв’ю (face-to-face), опитування із самостійно заповнюваними анкетами, Інтернет і поштові опитування;
 • Опитування для бізнесу та експертні опитування;
 • Аудит, аналіз цін та дистрибуції;
 • Дослідження споживання та ставлення, тестування брендів, концептів та продуктів;
 • Якісні дослідження (фокус-групи, глибинні інтерв’ю, етнографічні дослідження, кейс-стаді).

В Інституті соціальних досліджень працюють автори монографій та навчальних посібників з методів збору інформації і статистичного аналізу даних. Співробітники Інституту викладають спеціалізовані дисципліни з аналізу якісних та кількісних даних.

Інститут соціальних досліджень має значний досвід у проведенні кількісно-якісних проектів. Ми щорічно реалізовуємо десятки проектів для приватних клієнтів, а також наші власні наукові дослідження. Найбільший попит мають такі типи досліджень: особисті (face-to-face) інтерв’ю, експертні опитування, фокус-групи, глибинні інтерв’ю, формування паспорту виборчого округу.

Інститут соціальних досліджень надає особливого значення контролю якості, щоб забезпечити високий рівень реалізації дослідження. Зокрема, у кількісних дослідженнях ми застосовуємо багатоступеневу систему контролю якості, яка включає ретельний відбір та навчання інтерв’юерів, забезпечення інтерв’юерів детальними інструкціями; уважний нагляд над збором даних, перегляд польової документації інтерв’юерів, проведення спеціального контролю даних для відстеження логічної узгодженості відповідей респондентів. У якісних дослідженнях ми проводимо тематичні тренінги, здійснюємо супровід інтерв’ю.

Контакти

Національний університет
«Острозька академія»,
вул. Семінарська, 2,
м. Острог,
обл. Рівненська,
35800, Україна

тел. /факс (03654) 229-49
e-mail:  ISD@oa.edu.ua

 

Послуги

Соціально-політичні дослідження

Політичні процеси протікають перш за все в інформаційно-комунікативному середовищі, відтак інформація стала не лише технологічною основою комунікації, але й основним засобом управління політичними процесами як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні.

Оперативно, якісно та конфіденційно ми проведемо для Вас спеціальне дослідження, що дасть змогу визначити:

 • електоральні рейтинги політичних лідерів та партій
 • електоральну нішу та характеристики базового електорату, його очікування, набір ключових іміджетворчих характеристик, що сприймаються ним як необхідні
 • вивчення громадської думки з соціально-політичних проблем
 • набір електорально значимих проблем та очікувань виборців щодо їх вирішення.

На основі конструювання баз даних, яка містить результати електоральних досліджень, разом з головними демографічними та економічним показниками ми створюємо паспорт адміністративно-територіальної одиниці (округу).

Маркетингові дослідження

Фінансовий успіх сучасних підприємств неможливий без своєчасної, повної та чіткої маркетигової інформації, що дає змогу оцінити власні можливості, зайняти конкурентну позицію на ринку та оцінити фактори впливу зовнішнього середовища, знизити ризики та невизначеність бізнес-активності, посилити ефективність маркетингових програм.

Ми проведемо для Вас маркетингове дослідження, що дасть змогу

 • визначити рівень задоволеності покупців товаром та послугою, а також властивості, що впливають на вибір продукції
 • побудувати соціально-демографічний та соціально-економічний портрет представників цільової аудиторії організації
 • вивчити ставлення споживачів до товарів і послуг та рівень їх використання, унікальний набір асоціацій, думок і почуттів споживачів, викликаних певною торговою маркою
 • здійснити сегментацію цільової аудиторії торгової марки
 • оцінити ефективність маркетингових програм
 • проаналізувати роботу конкурентів, специфіку їх виробничої та комунікативної діяльності

Консалтинг стратегічних комунікацій

Посилення конкуренції у всіх ключових сферах ведення бізнесу зумовило необхідність вибудовувати ефективні комунікації не лише з власними клієнтами на спеціалізованому ринку, але й з суспільством загалом.  Репутація, інвестиційна привабливість, оптимізація пошуку ділових партнерів – далеко не вичерпний перелік завдань, що вирішуються з допомогою інформаційно-комунікаційних програм.

Наші консультації не тільки сприятимуть досягненню ключових цілей Вашої організації, але й дозволять провести аналіз ефективності уже проведених заходів і їх відповідності її маркетинговим цілям на ринку, необхідності вдосконалення та розвитку PR-активності.

Результати досліджень

Відгуки замовників