Науково-практична конференція із громадського здоров’я в Острозькій академії

У Національному університеті «Острозька академія» 29 листопада відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань розбудови системи охорони громадського здоров’я «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку». 

Учасників конференції під час відкриття зустрів з вітальним словом ректор НаУОА, професор Ігор Пасічник, який розповів гостям про історію Острозької академії та відкриття кафедри громадського здоров’я на базі університету. Також ректор зауважив, що присутні на конференції науковці та практики роблять неоціненний вклад у розвиток охорони здоров’я України. 

У заході взяли участь доктори та кандидати наук, професори, старші викладачі, аспіранти, магістранти закладів вищої освіти — державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»,  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  Військової академії, директори медичних училищ та коледжів, державних установ, лікарі  приватних підприємств тощо. Географія учасників конференції охопила Житомир, Київ, Львів, Рівне, Луцьк,  Тернопіль, Дніпро, Кременець, Харків, Одесу, Запоріжжі, Херсон, Чернівці, Полтаву, Дубно, Острог.    

Під час пленарних та секційних засідань, учасники виступали з доповідями про фундаментальні та прикладні дослідження у сфері громадського здоров’я, профілактику захворювань та промоцію здоров’я, гігієну довкілля та медичну екологію, соціально-гігієнічний моніторинг, оцінку медико-екологічних ризиків, менеджмент в охороні громадського здоров’я, біобезпеку, психічне здоров’я, нормативно-правове забезпечення системи охорони громадського здоров’я, кадрову політику у сфері громадського здоров’я, проблемні питання на шляху розбудови системи охорони громадського здоров’я. 

В рамка  науково-практичної  конференції було проведено  пленарне засідання та п’ять  секційних засідань:

«Гігієна довкілля, медична екологія, соціально-гігієнічний моніторинг, оцінка медико-екологічних ризиків»; «Психічне здоров’я»; «Промоція здоров’я, фізична культура, фізична реабілітація»; «Медичне право, біоетика, кадрова політика у сфері громадського здоров’я»; «Менеджмент в охороні громадського здоров’я. Ефективна реалізація та розвиток людського капіталу»;

та два круглих столи: «Промоція здоров’я – проблеми комунікації та їх вирішення» та «Економічна оцінка вартості людського життя». 

Конференцію організувала та проводила кафедра громадського здоров’я НаУОА. Також  співорганізаторами та учасниками виступили представники  з Польщі, Білорусі, Канади та США.

За підсумками роботи конференції та секційних засідань підготовлено проект Резолюції щодо покращення та оптимізації заходів по реформуванню національної системи охорони здоров’я  на різних рівнях управління (місцевому, обласному, регіональному, національному).  А також виданий збірник тез наукових доповідей, який, разом з програмою заходу,  буде опублікований в   електронному форматі на офіційному сайті Національного університету «Острозька академія». 

Науково-практична конференція з громадського здоров’я в Острозькій академії
Відео Олександра Бондаря

Підготувала Леся Касіяненко

Фото Людмили Шуляки

У Національному університеті «Острозька академія» минула Міжнародна наукова конференція «Польща-Україна: 100 років політичної думки»

У п’ятницю, 12 жовтня, до Острозької академії прибули представники політичної та інтелектуальної еліти Республіки Польща та України. Це вже друга конференція із циклу «Щорічних конференцій на тему досліджень концепцій польсько-української співпраці ім. Генрика Юзевського та Василя Мудрого», заснована Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. До організації також долучилося Посольство Республіки Польща у Києві та Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.

Захід проходив у межах одного дня, який складався із урочистого відкриття, трьох сесій, панельної дискусії Польсько-Українського Форуму Партнерства та виставки «Гадяцький договір 1658-2018».

Конференція розпочалася із вітального слова ректора Острозької академія Ігоря Демидовича Пасічника, який в свою чергу представив усіх гостей заходу.

Під час конференції відбулося вручення диплому почесного професора кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія» полковнику Тадеушу Кшонстку.

Модераторами першої сесії були декан факультету політико-інформаційного менеджменту Віталій Лебедюк та директор Східних студій Варшавського університету, почесний професор «Острозької академії» Ян Маліцький.

Лекторами першої сесії були професор Петро Кралюк, який розповідав про роль Василя Мудрого в контексті українсько-польських стосунків. Полковник Тадеуш Кшонстак мовив про Єжи Ґедройця, як активного прихильника співпраці обох народів. Кандидат історичних наук Андрій Смирнов розглянув таку постать як Степан Скрипник в контексті українсько-польських відносин. Заключним промовцем першої сесії був доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету Ігор Ільюшин. Історик підняв українське питання в політиці та дипломатії Польського Уряду на вигнанні та його представництва в роки Другої світової війни.

Друга сесія розпочалася із виступу Станіслава Стемпєня, професора, доктора гуманітарних наук, який розповів про таку цікаву постать як Генрика Юзевського та його місце в інтелектуальній площині того часу. Далі продовжив дискусію доктор історичних наук, професор Володимир Трофимович з приводу питання співпраці Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського: важкий шлях до Варшавського договору. Доктор історичних наук Валентина Піскун розглянула Прометейський рух та його роль в нормалізації українсько-польських відносинах. Закінчив другу сесію доцент кафедри військової історії Інституту історії та архіваріатури університету ім. Миколи Коперника Мацей Кротофіл. Розповів про діяльність Юрія Тютюнника та Повстанський-партизанський колектив армії Української Народної Республіки в 1920-1921 роках. Модераторами виступили Петро Кралюк та Тадеуш Кшонстак.

Під час третьої сесії лекторами були: кандидат історичних наук, доцент житомирського державного університету імені Івана Франка Андрій Рацілевич, який оповідав про вплив поляків на організацію адміністративної влади Житомира під час демократичних змін в 1917 році; Максим Потапенко кандидат історичних наук, доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, розповів про питання автономії в польських політичних проектах в Наддніпрянській Україні у 1917-1918 роках. Заключним промовцем був кандидат історичних наук Володимир Марчук. Описав Волинське воєводство в економічній політиці Другої Речі Посполитої. Модераторами були Ігор Ільюшин та Мацей Кротофіл.

Панельна дискусія Польсько-Українського Форуму Партнерства стала фінішною прямою цієї дискусії. Учасники провели круглий стіл дуже динамічно та мали сміливість задавати гострі питання один одному та ревно відстоювали свої переконання. У диспуті яскравими представниками були: Ігор Пасічник, Ян Маліцький, Богуміла Бердиховська, Ігор Ільюшин, Станіслав Стемпєнь та Тадеуш Кшонстак. Професор Ян Маліцький був схильний у своїх твердженнях до тісної економічної, політичної, військової та енергетичної співпраці республіки Польщі та України.

У висновку учасники конференції прийшли до того, що тільки у дискусіях можна прийти до спільного консенсусу та міжнаціонального порозуміння обох народів в будь-яких питаннях навіть в неоднозначних та найболючіших. Заради спільного процвітання потрібно дійти до взаємної згоди в історичній площині. Представники конференції зійшлися на одному твердженні. Потрібно перестати робити ті ж самі помилки. Згадуються слова відомого польського письменника Ярослава Івашкевича: “Нічого не забули і нічого не навчилися…” . Головне пам’ятати за минуле та думати про благополучне майбутнє для України та Республіки Польща. Без незалежної України не буде незалежної Польщі.

Віталій Войцеховський

 

Кафедра громадського здоров’я була представлена на XVII Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств

Завідувач кафедри громадського здоров`я Ігор Гущук взяв участь у роботі ХVІI Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, який відбувся 20–22 вересня 2018 року в місті Тернополі на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Ігор Гущук виступив з доповіддю «Нормативно-правові засади розвитку системи охорони громадського здоров’я України».

Учасниками цього представницького заходу стало 772 лікарі-українці. А також в роботі Конгресу  прийняли участь  представники лікарських товариств з США, Німеччини, Бразилії, Польщі та ряду інших країн.

Під час конгресу розглядали актуальні питання медичної галузі під час наукових симпозіумів, представляли свої доробки у стендових доповідях та активно дискутували.

Більш детальна інформація за посиланням: http://sfult.org

В Острозькій академії вдруге відбулася Міжнародна конференція з питань національної безпеки

8 червня 2018 року у Національному університеті «Острозька академія» відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку». Спільно з кафедрою політології та національної безпеки Національного університету «Острозька Академія» співорганізаторами конференції виступили Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Секція правового забезпечення національної безпеки і оборони Національної академії правових наук України та Національна академія Служби безпеки України.

З вітальним словом виступив ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник, ректор Національної академії Служби безпеки України Сергій Кудінов та директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Участь у конференції взяли представники Національної академії Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, Наукового центру Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. А також курсанти Національної академії Служби безпеки України та студенти спеціальності «Національна безпека» Національного університету «Острозька академія».

Під час пленарного засідання відбулося урочисте підписання Угоди про співробітництво між Національним університетом «Острозька академія» та Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Від факультету політико-інформаційного менеджменту вручили грамоти викладачам військової підготовки Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Рівненської обласної ради.

В ході конференції учасники працювали в двох сесіях – «Розвиток системи національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України» та «Прикладні проблеми забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та освітні аспекти».

Фокусували увагу на важливі питання підготовки фахівців з національної безпеки. Зокрема, начальник Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Дем’ян Поліщук у своїй доповіді говорив про освітні резерви кадрового забезпечення національної безпеки, Микола Романов – про дисципліни та взаємодію вищих навчальних закладів із питань підготовки фахівців із національної безпеки. Сергій Кудінов підняв важливі питання що стосуються боротьбі з тероризмом.

До наукової дискусії з питань національної безпеки долучилися науковці та військовослужбовці, що дало можливість обговорити різні напрями безпеки «держави».

Наукову увагу привернули виступи іноземних гостей. Так, Міхал Виросткевич, професор Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ (м. Люблін, Польща) поділився досвідом польської політики в сфері національної безпеки. Викладачка Синьянського університету (Синьян, Китайська Народна Республіка) Ао Лан розповіла про систему цивільної безпеки громадян Китаю.

Наукові обговорення також стосувалися правової безпеки, безпеки в інформаційному полі та його захисту, біобезпеки та біозахисту, протидії терористичній загрозі.

програма_Освіта і наука у сфері національної безпеки_веб (завантажити)

 

Наталія Малиновська

 

Вийшов новий збірник студентських наукових записок

Збірник студентських наукових записок серії “Соціально-політичні науки” – це наукові доробки студентів факультету політико-інформаційного менеджменту, частина з яких була представлена на VІI Міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених: «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, національна безпека, громадське здоров’я, документознавство та інформаційна діяльність», що проходила в університеті 26 квітня 2018 року.

Збірник, як і наукова конференція, має міждисциплінарний характер. У ньому представлені дослідження, в яких розкриті питання політичного іміджу України та демократичних процесів у нашій державі; проаналізовано особливості обдарованості молодших школярів та молоді, готовність особистості до змін, самомоніторинг, формування відповідальної поведінки, вплив інтернету на благополуччя підлітків; а також проблеми маркетингу, реклами, етнічних стереотипів, бренду міста тощо.

Матеріали збірника можуть бути корисними для студентів спеціальностей політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність, національна безпека, громадське здоров’я, а також усім, хто цікавиться цією проблематикою.

Ознайомитися із збірником можна за посиланням:

 

Інна Шостак,
к.і.н., доцент кафедри політології та національної безпеки,
вчений секретар Національного університету “Острозька академія”

Розпочалася ХІ Міжнародна наукова конференція

У Національному університеті “Острозька академія” розпочалася  міжнародна наукова конференція “Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”. Вона триватиме 18 та 19 травня.

Організували захід кафедра культурології та філософії Гуманітарного факультету спільно з кафедрою документознавства та інформаційної діяльності факультету Політико-інформаційного менеджменту. Офіційне відкриття відбулося у залі засідань вченої ради о 11:00.

Відкрив конференцію завідувач кафедри культурології та філософії Микола Зайцев.


Наступним із вітальним словом виступив проректор з наукової-педагогічної роботи Дмитро Шевчук.


Зараз матеріали конференції вже в опрацюванні. До кінця травня ми плануємо опублікувати збірку цих наукових робіт. А сьогодні очікую плідних дискусій, – зазначив Дмитро Шевчук.

Такий захід проводять вже в одинадцяте. Вперше конференцію організували у 2007 році. Другий рік поспіль до її організації долучилася кафедра Документознавства та інформаційної діяльності факультету Політико-інформаційного менеджменту.

Юлія Маслова, заступниця декана з виховної роботи факультету ПІМ розповіла:

Сьогодні наука тяжіє до міждисциплінарності. Така конференція допомагає нам зрозуміти питання глибше та з різних сторін. Ми раді, що стали співорганізаторами конференції. Наука не терпить одинокості. Лише міждисциплінарність може допомогти осягнути нові істини і отримати нові знання.

Учасники конференції поділені на 3 секції для дискусій. До заходу також долучилися студенти-першокурсники спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Після закінчення конференції заплановано неформальне спілкування. Наступного дня, окрім виступів та дискусій учасників,  відбудеться екскурсія містом Острог та університетом.

Вікторія Бродосюк

 

На факультеті ПІМ провели наукову конференцію

У четвер, 26 квітня, у стінах Острозької академії відбулась наукова конференція факультету Політико-інформаційного менеджменту до днів Науки. Організаторкою стала Голова наукового підрозділу студентської ради Анна Бущак спільно із заступником декана по науковій роботі Інною Шостак.

Мета наукової конференції – надати можливість студентам поділитися  своїми науковими дослідженнями. Їх теми – актуальні для таких наук, як політологія, психологія, документознавсто та інформаційна діяльність національна безпека, громадське здоров’я.

Насправді наукові конференції в Україні є досить популярними, їх відвідують багато науковців, зокрема молодих, а саме студенти-аспіранти. В Острозькій академії  їх також проводять дуже багато і це є хорошим показником. Але на жаль, студенти так часто беруть в них участь, що не всі конференції відвідує велика кількість студентів. Однак загалом, Україна науково розвивається, а Острозька  академія розвивається разом з нею, – коментує організаторка Анна Бущак.

Вітальне слово виголосив декан факультету Віталій Лебедюк. До привітань долучилися також заступниця декана з наукової роботи Інна Шостак. А також виступила голова студентської ради Яна Ходачук.

Учасниця конференції, студентка Анастасія Федорук поділилася своїми враженнями:

Я люблю наукові конференції. Думаю, що варто активно приймати участь у наукових конференціях, адже це можливість показати свої наукові досягнення та результати співпраці з науковими керівниками.

По закінченню молодих науковців нагородили сертифікатами. Та  завершальною нотою конференції стало частування смаколиками та подарунки для усіх присутніх у вигляді збірників наукових праць факультету.

Тетяна Мельник